Mikkel Degn Madsen - digitalt faktotum.


Person, som hjælper til med at udføre en masse forskellige digitale opgaver, og som ofte anses for uundværlig